Kullen

Kullen

Enkla paket – mini


LEVERANS:

GIFF på 5-8 sekunder.

Budget

Planering 1/2 timme

Inspelning 1 timme

Redigering 1 timme

Producer 1/2 timme

Timpris 3 timmar á 1425 (fast pris)


Totalt:
= 4275


När du använder dina egna inspelningar

2 timmer + see efter klip 1/2 = 3500


Tilskud
Destinationsfilm (redigering) =  2260 svk

IALT: 6525 (5750)

Enkel kampanjpaket – medium


LEVERANS:

GIF på 5-8 sek.
Video på 30 sek. som kan berätta en historia

Budget: 

Planering 1 timme

Fotografering 1 ½ timme

Redigering 4 timmar

Producer 1 ½  timmar

Timpris 8  timmar à 1425 (fast pris) = 11450


Användning av eget filmmaterial:

5 ½ timmar + see efter klip 1/2 = 8550


Tilskud

Destinationsfilm (redigering) = 2785 svk

IALT: 14235 (11335)

Temafilm (15 sekunder pr. partner): 5700 (pr. partner)

Temafilm: Ikke tilverkat en medium ell. max film: 9975 och 8550 med arkiv.

Enkel presentationsfilm med historie för marknadsföring – max


LEVERANS:

GIF på 5-8 sek.
Video på 60-90 sek. som kan berätta en historia

Budget:  

Planering 1 timmar

Fotografering 4 timmar

Redigering 8 timmar

Producer 6 timmar

Timpris 19  timmar á 1425 (fast pris) = 27075


Användning av eget filmmaterial:

11 timmar + see efter klip 1 t. = 17100


Tilskud

Destinationsfilm (redigering) = 2785 svk

IALT: =29860 (19885)

Temafilm (15 sekunder pr. partner): 5700 (pr. partner)

Temafilm: Ikke tilverkat en medium ell. max film: 9975 och 8550 med arkiv.