DANISH ASTRONAUT IN SPACE

DANISH ASTRONAUT IN SPACE

LENGTH: 2:15

VNR – LONG

DANISH ASTRONAUT IN SPACE

LENGTH: 3:50

STORY

The Danish ESA astronaut Andreas Mogensen will in August be in space for the second time.
This time for more than 6 months as the pilot.

The space trip will this time be with a space-shutled learning about lightning, liquids in weightlessness and plants in space.

In an exclusive online briefing from the training camp talked about the exercises in the new spacecraft Dragon, which he will be flying to the international space station later this year. 

I have to get ready. I have to establish a daily routine up there so that I can work for 6 months with my mates and colleagues up there”, says Andreas Mogensen.

It is the first time a Dane is the pilot on a spacemission.
In the seminar we got footage of the ongoing training he’s doing.

According to the plan, Andreas Mogensen will also grab things in space the station’s robotic arm.

The robot arm solve various tasks, such as capturing some of these supply vessels that are sent up to us”, says Danish astronaut Andreas Mogensen from EAS.

The space craft is again a shutle, that can land on the ground and Andreas Mogensen from EAS finds it really exciting to be the pilot now: “it’s a really exciting vessel because it’s not a capsule. It’s a mini shuttle, with wings, just like the old American space shuttle, which means it lands on a runway like any other plane”.

Andreas Mogensen got a master’s degree in aeronautical engineering, aswell as  guidance, navigation and control of spacecraft during entry, descent and landing.

One of the experiments are growing of food in weightlessnes, such as salad and tomatoes and Andreas Mogensen say: “I just hope that we will also be allowed to eat them, because we don’t have that much fresh fruit and vegetables up there”.

As of May 2022 do 44 countries have an astronaut, that has traveled in space. 

In April 2022, Chinese Foreign Ministry Spokesperson Wang Wenbin said that foreign astronauts are ‘welcome to visit’ the chinese space station, but they will not be critical to its success.

China currently has six astronauts in orbit for the first time as the country carries out a space station crew handover. 

End

SHOTLIST:

 • ROCKET LAUNCH
 • UNDERWATER TRAINING
 • SOUNDBITE Andreas Mogensen, Astronaut Denmark:
  “Jeg skal finde mig tilrette. Jeg skal have etableret en dagligdag deroppe, så jeg kan arbejde i 6 måneder sammen med mine kammerater og kollegaer deroppe. Derudover fordi jeg skal være der i 6 måneder så kommer der også en masse andre opgaver som jeg skal løse udover forskning og teknologiudvikling, som jo selvfølgeligt er de vigtigste opgaver. “
  (TRANSLATION
  I have to get ready. I have to establish a daily routine up there so that I can work for 6 months with my mates and colleagues up there. In addition, because I have to be there for 6 months, there will also be a lot of other tasks that I have to solve in addition to research and technology development, which are of course the most important tasks”)
 • UNDERWATER TRAINING
 • SOUNDBITE Andreas Mogensen, Astronaut Denmark cont.:
  “Måske hvis det bliver nødvendigt, at gå på rumvandring og måske også bruge robotarmen til at løse forskellige opgaver, som f.eks at fange nogle af de her forsynings fartøjer det bliver sendt op til os. “
  (TRANSLATION
  Maybe if it becomes necessary, go on a spacewalk and maybe also use the robot arm to solve various tasks, such as capturing some of these supply vessels that are sent up to us”
 • ANIMATION OF SPACE STATION
 • SOUNDBITEAndreas Mogensen, Astronaut Denmark cont.:
  “Der er en håndfuld kritiske opgaver som vi skal kunne løse på sådan en rumvandring for at kunne redde rumstationen og det er det vi træner op til selve opsendelsen.”(TRANSLATION
  “There are a handful of critical tasks that we must be able to solve on such a spacewalk in order to save the space station, and this is what we train for before the launch itself”)
 • UNDERWATER TRAINING
 • STILLS OF THE SOYUZ and DRAGON VESSELS
 • SOUNDBITE Andreas Mogensen, Astronaut Denmark cont.:
  “Som pilot er det mit ansvar sammen med min NASA kollage Jasmin, at først og fremmest overvåge Dragon rumskibet og så overtage styringen manuelt hvis det skulle blive nødvendigt.”
  (TRANSLATION
  “As a pilot, it is my responsibility, together with my NASA colleague Jasmin, to first and foremost monitor the Dragon spaceship and then take over control manually if necessary”)
 • ANIMATION OF SPACE X CAPSULE
 • STILL OF SPACE STATION
 • SOUNDBITE Andreas Mogensen, Astronaut Denmark cont.:
  “Første flyvning af Dream Chaser finder formentlig sted i løbet af efteråret og mens jeg er deroppe. Og det skal netop gribes med robot armen og det kunne være en af de opgaver jeg kommer til at skulle løse. Og det er jo rigtigt spændende fartøj fordi det ikke er en kapsel. Det er en mini shuttle, med vinger, ligesom den gamle amerikanske rumfærge og det vil sige at den lander på en landingsbane ligesom alle andre fly.”
  (TRANSLATION
  “First flight of the Dream Chaser will probably take place during the fall and while I’m up there. And it has to be grasped with the robot arm and that could be one of the tasks I will have to solve. And it’s a really exciting vessel because it’s not a capsule. It’s a mini shuttle, with wings, just like the old American space shuttle, which means it lands on a runway like any other plane”).
 • ANIMATION OF DREAM CHASER VESSEL DOCKING
 • SOUNDBITE Andreas Mogensen, Astronaut Denmark cont.:
  “Et af eksperimenterne vi skal lave er netop at gro tomater ombord på rumstationen, så håber jeg så bare at vi også får lov til at spise dem, fordi vi har jo ikke så meget frisk frugt og grønt deroppe så det ville være en kæmpe bonus hvis vi fik lov til at spise de tomater som vi skal gro”
  (TRANSLATION
  “One of the experiments we are going to do is to grow tomatoes on board the space station, so I just hope that we will also be allowed to eat them, because we don’t have that much fresh fruit and vegetables up there, so it would be a huge bonus if we were allowed to eat the tomatoes that we have to grow”)
 • VEGETABLES BEING GROWN ONBOARD SPACE STATION
 • CHINESE SPACE STATION